Small Art School

អំពីសាលាវិចិត្រសិល្បៈ

អំពីសាលា

        វ័យជាកុមារភាពមានរយៈពេលខ្លីណាស់ តែបទពិសោធ៏ដែលគាត់បានឆ្លងកាត់វាក៏អាចជៈឥទិ្ឋពលយ៉ាងខ្លាំង
ផងដែរទៅលើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ពួកគាត់ម្នាក់ៗក្នុងមួយជិវិត។ មិនតែប៉ុណ្ណោះយើងជឿជាក់ថាការរក្សានូវភាពវាងវៃដ៏សំបូរបែប
ក្នុងវ័យជាកុមារភាពនេះ នឹងនាំឲ្យមានសក្តានុពលសំរាប់
ពួគគាត់យកទៅប្រើប្រាស់នាពេលអនាគត។សាលាសិល្បៈតូចបង្កើតឡើងដើម្បីជួយកុមារកម្ពុជាដែលកំពុង
រស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រលំបាកវេទនាតែមានឆន្ទៈចង់បន្តការសិក្សា
ដើម្បីបង្កើនចំនេះដឹង។      

        សាលានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតគ្រូសិល្បៈ

ជប៉ុនម្នាក់ឈ្មោះ Tomoko Kasahara។ អ្នកគ្រួកាសាហារ៉ាចង់បង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយដ៏សាមញ្ញ
ពីបទពិសោធន៍កុមារភាពរបស់គាត់ រួមទាំងបានចំណាយពេលប្រហែល ២០ ឆ្នាំដើម្បីរៀបចំមូលនិធិ សាងសង់សាលាសិល្បៈនេះ។

       នៅឆ្នាំ ២០០៧លោកស្រីបានចាប់ផ្តើមស្ថាបនាសាលា

នៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៨ សាលាសិល្បៈតូចបានបើកជាផ្លូវការដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់

កុមារទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្វះសម្ថភាពក្នុងការសិក្សា។

អំពីស្ថាបនិក

       កាសាហារ៉ាក់ តុម៉ុកុ ស្រុកកំណើត នៅខេត្ត តុឈិហ្គិ កំរិតវប្បធម៏របស់គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពី សាកលវិទ្យាល័យអប់រំពីទីក្រុងតូក្យូ និង បានបញ្ចប់នៅអនុបណ្ឌិតនៃមហាវិទ្យាល័យអប់រំតូក្យូ បច្ចុប្បន្នសាកលវិទ្យាល័យនោះមានឈ្មោះថា ” សាកលវិទ្យាល័យTsukuba “

អំពីសកម្មភាពនានា

[ថ្នាក់គំនូរ] 

សិស្សថ្នាក់គំនូរដែលមកសិក្សានៅទីនេះរួមមាន កូនសិស្សជាជនជាតិខ្មែរ 

美術教育活動の対象生徒は、カンボジア人としており、スクールでの近隣の子ども対象の授業以外に、国内外の支援団体やNGOからの依頼で、現在2つのコミュニティーセンター、2つの養護施設、4つの公立小学校、2つの国際NGO団体に属する子どもたち、聾学校、小児病院(約400名)に年間200回以上の美術授業を継続的に実施しております。(2020年2月現在)

また、ワールド・アシスタンス・カンボジアとの提携により、カンボジアの辺境の地の公立小中学校の子供達のための出張美術授業も定期的に行なっています。

[日本語授業] 

近隣の子どもたちを対象に無料で月曜日から木曜日の週4回日本語授業を実施。

[教育・生活支援・緑化活動等]

支援団体や個人の皆様からのご支援の一部は、美術・日本語生徒の奨学金、養護施設へのお米・調味料の配給、貧困家庭への生活支援、井戸の建築などしております。


学校併設「子どもの森ギャラリー」について

小さな美術スクールの学校内に、生徒作品を展示するスペース、「子どもの森ギャラリー」を併設しております。シェムリアップにいらした際は、ぜひお立ち寄りください。

អំពីក្រុម小さな美術スクールの活動を支えるチームメンバーをご紹介します。


生徒達は、美術の力だけでなく、大学に通い、建築、エンジニア、Webデザインなどの技術をつけて、学校や他の分野で活躍しております。


អំពីពិព័រណ៍គំនូរ

小さな美術スクールでは、カンボジア、東京で不定期に絵画展を実施しております。

 

 

ការសម្ភាសន៍ជាមួយសាលាសិល្បៈតូចមួយ

活動の主な目的は、芸術活動を通じて子どもたちに美術の楽しさを体験してもらうことです。一方、将来アーティストまたは美術教師を目指す生徒たちに、美術専門分野のスキルと知識を育成することを目指しています。
Translate »